Projecten (werken)

Robuust totaalconcept voor continu gebruik

Robuust totaalconcept voor continu gebruik

Politie Amsterdam-Amstelland / Transformatie Wijk- en Districtsbureau Flierbosdreef / Dienst Facilitaire Services

Ons bureau is als hoofdarchitect en directievoerder betrokken bij de renovatie van het politiebureau aan de Flierbosdreef in Amsterdam voor zowel het interieur als het exterieur. Voor de renovatie is het volledige gebouw, inclusief installaties en gevels, gestript en opnieuw opgebouwd.

Multifunctionele maatwerk werkeilanden

“Het voormalige gebouw met politiebureau en brandweerkazerne aan de Flierbosdreef werd drastisch getransformeerd tot een districts- en wijkteambureau voor Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Om dit te bewerkstelligen werd het bestaande multifunctionele gebouw tot op het casco gestript. Alleen de betonnen hoofddraagconstructie van kolommen, vloeren en trappenhuizen is blijven staan. De grondige analyse van de prestatie-eisen en de richtlijnen van de opdrachtgever en de mogelijkheden binnen de complexe bestaande gebouwstructuur resulteerde in een innovatieve en functionele kantooromgeving. Daarbij is het gebouw tevens inpandig uitgebreid. Het nieuwe gebouw huisvest verschillende onderdelen van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Gemeenschappelijke functies, zoals het restaurant, de sportzaal, de kleedruimten en de inpandige fietsenstalling zijn op een dusdanige wijze in het gebouw geplaatst, dat er, ondanks de diversiteit aan gebruikersgroepen, een coherent totaalbeeld werd bereikt. De architectuur van het nieuwe gebouw sluit aan op de stedelijke visie van het structuurplan Vernieuwing Bijlmermeer en het gerenoveerde Anton de Komplein. Dat betekent dat het introverte karakter van de oude situatie is getransformeerd tot een uitnodigend en openbaar toegankelijk politiegebouw.”

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

“De grauwe gevels van het voormalige politiebureau annex brandweerkazerne aan de Flierbosdreef hebben plaatsgemaakt voor helder glas in ruimtelijke kaders. Voor de nieuwe functies van wijk-, districts- en regiokantoor voor Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is het gebouw tot op het casco gestript om een innovatieve en functionele kantooromgeving te creëren. Het karakter van het gebouw is van introvert in extravert gewijzigd."

Nationaal Renovatie Platform Gulden Feniks

“Architectenbureau Frederiks & van der Nat bv is als hoofdarchitect en directievoerder betrokken bij de renovatie van ons bureau aan de Flierbosdreef in Amsterdam voor zowel het interieur als het exterieur (9.600m2 BVO). Voor de renovatie is het volledige gebouw, inclusief installaties en gevels, gestript en opnieuw opgebouwd. Door Frederiks & van der Nat bv zijn op zeer betrokken en deskundige wijze, in goed overleg met de opdrachtgever en de gebruikers, alle ontwerp- en uitvoeringsdocumenten opgesteld. In de uitvoeringsfase heeft Frederiks & van der Nat bv de aannemer(s) nauwgezet begeleid en aangestuurd."

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland