Projecten (wonen)

Moderne uitbreiding op hoog niveau

Moderne uitbreiding op hoog niveau

Optopping opbouw woningen

Dit plan omvat het ontwerp van woningen bovenop het bestaande Bischoff gebouw aan het Hengelose marktplein. Het doel van de opgave is een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de binnenstad door een impuls te geven aan het wonen boven winkels in het centrum. Er is gevraagd naar een ambitieus ontwerp die aansluit dan wel contrasteert met de wederopbouwarchitectuur van het bestaande gebouw en de omgeving.

22 (3)

Het ontwerp van ons bureau plaatst twee aparte, maar visueel samenwerkende volumes op niet interfererende wijze op het Bischoff gebouw. Door af te wijken van de enigszins orthogonale stedelijke structuur, blijven de huidige gevelwanden van de Markt alsook de beleving van de ‘pleinruimte’ hiermee volledig intact. Daarbij acteren de beide volumes als ‘levendig’ ruimtelijk incident door hun perspectivische werking welke uit verschillende gezichtspunten op verrassende wijze speelt met licht, lucht en massa.

 

De bouwhoogte en niet-orthogonale oriëntatie van beide opbouwen refereert aan maat en richting van de Brinktoren en St.Lambertusbasiliek. Deze ‘hoogte’punten, alsmede het bestratingspatroon van de Markt en de Lichtlinden, worden door architectuur en richting van de nieuwbouw nadrukkelijk in hun context geplaatst.

 

De beide opbouwen zijn zo gesitueerd dat alle appartementen optimaal zicht hebben op het stadslandschap, Markt, Brinkstraat en -toren, kerk en gemeentehuis. Levendigheid aan de Markt en ‘kerk’zijde is gewaarborgd door de ‘open’ kopgevels waarachter de woonkamers gesitueerd zijn. Doordat de indeling van de 10 stadsappartementen en 2 penthouses door hun architectuur individueel is te bepalen, ontstaat door een speelse variatie in posities van buitenruimtes een gevarieerd en levendig gevelbeeld.