Klantgerichte aanpak

Samen.

Samen ideeën uitwisselen, mogelijkheden verkennen en een plan ontwikkelen, ofwel; met elkaar een ontwerp maken dat functioneel en nuttig is, de juiste uitstraling heeft en gevoel oproept. Daar ligt voor ons de mooiste uitdaging. Door ons te verdiepen in de opdrachtgever komen we samen tot nieuwe inzichten en lossen we met onze creativiteit en ontwerpkracht het vraagstuk op. Een spontaan idee kan soms een belangrijk onderdeel vormen voor het ontwerp en ons dichter bij de beste uitkomst brengen.

 

Wij geloven dat er meer nodig is dan een standaard oplossing en denken niet vanuit een vaste ‘signatuur’ of een vast concept. Iedere opdracht is uniek dus leveren we maatwerk. Daarom heeft ons bureau zo’n breed portfolio. We betrekken de opdrachtgever bij het creatieve ontwerpproces en zijn zelf betrokken bij alle fases van het bouwproces; van eerste schets tot oplevering. Het is een mooi compliment als de opdrachtgever verrast is door ons ontwerp. Dat is voor ons de kroon op de samenwerking.

 

Nieuwsgierig naar de ervaringen van onze gewaardeerde klanten?

Ontdek hier wat zij zeggen over de persoonlijke werkwijze van ons bureau.

Ondertussen hebben wij meerdere projecten voor en met jullie uit mogen voeren. De voorbereidingen door middel van tekenwerk zijn altijd perfect voorbereid. Tijdens de werkzaamheden is het normaal dat er toch wat onvoorziene dingen naar boven komen waar jullie bureau dan accuraat op reageert en met tomeloze inzet een passende oplossing verzint waar wij als uitvoerende partij weer enthousiast mee aan de slag kunnen en daarmee de opdrachtgever ontlast en blij maakt. Wij kijken uit om nog vele opdrachtgevers in de toekomst blij te gaan maken!

Ferry Vos - Stone Buildings bv - NAALDWIJK

Onze aandacht op bureau Frederiks & van der Nat werd gevestigd door een andere organisatie in hetzelfde pand en het enthousiasme voor hetgeen voor hen gerealiseerd was.

Frederiks & van der Nat hebben ons niet al te duidelijk Programma van Eisen weten te vertalen naar het gewenste ontwerp. Ook meerdere aanvullende wensen zijn nagenoeg allen nog verwerkt. Er was ruimte voor inspraak van onze kant en eigen ideeën en meningen. De samenwerking tussen het bureau e uitvoerende partijen was goed. Er ontstond een team. Het eindresultaat voldoet aan onze verwachtingen en is passend bij het karakter van onze organisatie. In de praktijk functioneert het resultaat zeer goed. Als de situatie zich voordoet  zullen wij het bureau zeer zeker nogmaals benaderen voor een opdracht.

Connekt Delft - DELFT

De samenwerking met Frederiks & van der Nat bv bij de nieuwbouw van het personeelsonderkomen voor de dienst Hondengeleiders en bijbehorende kennel is naar tevredenheid verlopen. De architectenwerkzaamheden van het plan omvatten: het totaalontwerp en uitwerking, begeleiden en coördineren en het houden van toezicht op de bouwkundige werkzaamheden gedurende de totale bouwperiode.

Het ontwerp is onder naleving van ter zake gestelde eisen en conform geldende voorschriften, op een vakkundige en regelmatige wijze binnen het taakstellend budget gerealiseerd en overeenkomstig de planning uitgevoerd.

Frederiks & van der Nat bv is er in geslaagd om in betrokken samenwerking met de opdrachtgever, gebruikers, de constructie- en installatietechnisch adviseurs, een ontwerp te realiseren waarmee iedereen zich kan verenigen.

Politie Amsterdam-Amstelland - AMSTERDAM

Frederiks & van der Nat is een leuk enthousiast bureau met goed oog voor zowel groot gebaar als detail. De samenwerking liep zeer naar tevredenheid en ik vond de contacten bijzonder plezierig. Ik ben misschien wel een lastige opdrachtgever geweest wat betreft eigen ideeën, maar er was meer dan genoeg ruimte voor inspraak.

Ondanks de moeilijk aan te sturen aannemer heb ik de samenwerking tussen Frederiks & van der Nat en de uitvoerende partijen als zeer goed ervaren, zeker wat betreft de ínzet van FVDN.

Het bureau heeft aan mijn verwachtingen voldaan en ben tevreden. Ik heb met minimale inspanningen mijnerzijds een goed project gekregen. De uitstraling is haast te mooi voor de TU. Schept precedenten.

TU-Delft Vastgoed - DELFT

Architectenbureau Frederiks & van der Nat is als architect en directievoerder betrokken geweest bij de inrichting van een kantoor- / bedrijfssimulatie voor de leerlingen van onze school, (V)SO De Piramide.

Bij de bouwtechnische inrichting van de kantoor- / bedrijfssimulatie heeft het architectenbureau rekening moeten houden met de zeer specifieke eisen en aanpassingen die onze doelgroep, leerlingen met lichamelijke beperkingen en langdurige ziektebeelden, aan een kantoor- / bedrijfssimulatie stelt.

Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop binnen de ontwerp- en uitvoeringsdocumenten aan al onze wensen invulling is gegeven. De professionele aansturing van de verschillende aannemers door architectenbureau Frederiks & van der Nat heeft daar sterke bijdrage aan geleverd.

Wij zijn trots op onze kantoor- / bedrijfssimulatie!

 

Architectenbureau Frederiks & van der Nat hebben wij, als opdrachtgever, ervaren als deskundig, betrokken en flexibel.

VSO De Piramide - DEN HAAG

De werkzaamheden van uw bureau hebben wij als uitstekend gewaardeerd, waarbij wij onder andere hebben gelet op de technische inhoudelijke kwaliteit, administratieve begeleiding, informatieverstrekking, flexibiliteit, betrokkenheid, deskundigheid en goed overleg richting opdrachtgever en projectleider, de bij het werk betrokken adviseurs en uitvoerende partijen. De coördinatie en directievoering zijn door uw bureau uitstekend georganiseerd.

S. Mol - gemeente Wassenaar - WASSENAAR

Architectenbureau Frederiks & van der Nat BV is als architect en directievoerder verantwoordelijk geweest voor het ontwerp, uitwerking en begeleiding voor diverse specifieke ruimtes binnen het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam.

Bij de bouwtechnische inrichting van de gebouwonderdelen heeft het architectenbureau rekening moeten houden met bijzondere functies en eisen zoals: Persconferentieruimte, congresruimte, werkruimten Hoofdcommissaris van Politie, wachtruimte gasten en renovatie verkeersruimten en toiletten.

Door Frederiks & van der Nat BV zijn op zeer betrokken en deskundige wijze, in goed overleg met de opdrachtgever en de gebruikers, alle ontwerp- en uitvoeringsdocumenten opgesteld. In de uitvoeringsfase heeft Frederiks & van der Nat de aannemer(s) nauwgezet begeleid en aangestuurd.

Architectenbureau Frederiks & van der Nat BV hebben wij, als opdrachtgever, ervaren als deskundig, betrokken en flexibel.

Politie Amsterdam-Amstelland - AMSTERDAM

Wij hebben als interieurbouwer een lange samenwerking van meer dan 25 jaar met Frederiks & van der Nat.

De projecten worden altijd tot in detail uitgetekend, zodat dat voor ons als interieurbouwer gelijk duidelijkheid geeft en de opdrachtgever hier mee zijn voordeel heeft.

Tijdens de productie en bij de montage van het maatwerk meubilair is er voortdurend contact om tot een goed resultaat te komen.

Al met al een aanrader om bij Frederiks & van der Nat aan te kloppen voor hun jaren lange ervaring in maatwerk interieurs en verbouwingen.

Van Eijk Interieurmakers - NIEUW LEKKERLAND

Na eerdere goede ervaringen met Frederiks & van der Nat met betrekking tot de constructieve aankleding van onze nieuwbouwwoning en de enkele jaren later daarop volgende zoektocht naar een kavel voor een nieuw te ontwerpen villa, zijn we uiteindelijk aan de slag gegaan met een bestaande villa die gegeven onze wensen diverse aanpassingen behoefde. Dat werd een project dat geen van ons in die mate had voorzien. Vanaf de eerste bezichtiging tot … nu nog steeds eigenlijk. Twee jaar voorbereiding, drie jaar bouwtijd, en alweer vier jaar ‘nazorg’. We hebben een intensieve reis met elkaar beleefd waarin de verbouwing is uitgelopen op een vrijwel totale sloop, waarin over nagenoeg ieder detail is nagedacht, telkens voor bijzondere vormgeving en oplossingen is gekozen, en waarin de betrokkenheid van Koos en Niels veel verder reikte dan je van een architectenbureau zou verwachten, van woningontwerp, bouwbegeleiding en inbouwinterieur tot aan de bloempotten in huis toe. En niet te vergeten: de plaatsing van vele kunstwerken, waaronder een die door het bureau zelf is ontworpen. Een totaalconcept dus. Het duurde erg lang, maar we genieten van het eindresultaat en ook de reis daar naar toe: de herinneringen aan onze gezamenlijke en welhaast verslavende zoektocht naar en overleg over oppervlakte, inhoud, functie, lijnenspel, materiaal, vorm, kleur, structuur, en het samenspel daarvan. Zo’n reis verloopt niet zonder discussies en enig ongemak over bijvoorbeeld kosten en progressie, maar daar hadden wij met ons doorlopende eigen inbreng en een ongedefinieerd budget zelf ook de hand in. En uiteindelijk valt dat in het niet bij de bijzonder prettige relatie die we met Koos en Niels altijd al hebben gehad en de afgelopen jaren hebben weten te verstevigen. Hele fijne mensen om mee samen te werken, met grote betrokkenheid met de opdrachtgever. Dank, heren!

Joep

Na vele jaren buitenland keerden we in 2013 terug in Nederland met de vraag, blijven we in het huis wonen, waar we als gezin met een kleine baby in 1989 begonnen zijn of zoeken we iets nieuws. Ook al omdat we sociaal gezien niet in een nieuwe omgeving wilden beginnen werd het besluit: we blijven in Maassluis, maar dan moet ons huis wel grondig aangepakt worden. We kenden Koos en Niels al van een eerdere aanpassing en hun originele aanpak, moderne stijl en gebruik van mooie materialen sprak ons toen al aan. We besloten in gesprek te gaan en stapsgewijs te werk te gaan. De eerste stap was te beginnen met een opdracht tot het maken van voorstellen voor een herinrichting van de begane grond en de eerste verdieping. FVDN kreeg de vrijheid om binnen de bestaande buitenmuren beneden een aangename en ruime leefruimte te creëren en op de eerste verdieping, met bijtrekking van een kleine slaapkamer, een ruime slaapkamer met kleedruimte en een nieuwe badkamer. Onze wens was tot één doordacht ontwerp te komen met een consistent doorgevoerde “look en feel”, comfortabel en ook levensloopbestendig. Na diverse gesprekken en evaluatie van ons wensenpakket heeft FVDN diverse voorstellen ontwikkeld met plattegronden en deze ook uitgewerkt in 3D representaties die we zelf op de computer konden bekijken. Na de keuze van de gewenste indeling hebben we een opdracht gegeven tot het maken van een basisontwerp met definitieve opzet van de diverse ruimtes, vaststelling van materialen, kleuren en een kostenraming m.b.t. de realisatie.

Na overeenstemming zijn in de bouwvoorbereiding de definities verder uitgewerkt m.b.t. opbouw, maatvoering en detaillering en ook tot selectiecriteria voor de uit te nodigen afbouw en inrichting ondernemers.

Om tot deze laatste fase te komen is er regelmatig face-to-face overleg, review van tekeningen en documenten. Wij hebben deze open vorm van communicatie als zeer prettig ervaren, ook al omdat we het gevoel hadden dat met onze inbreng rekening gehouden werd.

Na de keuze van leveranciers en de hoofdaannemer hebben we de directie van de uitvoering in eigen hand genomen. Tijdens de verbouwing woonden we in de directe nabijheid tijdelijk in een ander huis. Het was zo gemakkelijk voor de aannemer om aan de verbouwing te werken zonder met bewoners rekening te hoeven houden, terwijl wij regelmatig de bouwplaats konden bekijken.

Een aantal succesfactoren willen we nog noemen. Eén ervan was om de aannemers om een open begroting te vragen i.p.v. een aantal vaste prijzen. Deze open begroting bevatte alle werkzaamheden in line items waarbij de aannemer een prijs per eenheid moest geven (bijv. m2 vloer, meters leiding, aantal kozijnen met maten). De 2 aannemers, die een bieding deden, wilde daaraan meewerken.

Een andere succesfactor was de keuze van één aanbevolen interieurbouwer (meubilair in hal, keuken, incl. apparatuur, badkamer en slaapkamer. Dit heeft gemaakt dat het huis een eenheid geworden is. De kwaliteit is boven verwachting.

Met een zelfgeschreven bestek en de gedetailleerde tekeningen, specificaties (maten, materialen, kleuren) van FVDN en de open begroting heeft dit geleid tot een nagenoeg probleemloze bouwfase en minder dan 10% meerwerk.

Het uiteindelijke resultaat is een totaal gerenoveerde woning met een uitgekiende indeling en een eenduidig ontwerp dat voelt als zeer comfortabel en plezierig om in te wonen en in zekere zin ook levensloopbestendig. FVDN-interieurarchitecten heeft ons in alle fasen van het renovatieproject zeer vakkundig, maar ook plezierig, begeleid. De inbreng van FVDN is cruciaal geweest om tot dit resultaat te komen. We kunnen hen van harte aanbevelen.

Jose & Frank - MAASSLUIS